Archiwalna wersja strony zamówień publicznych

Aktualne zamówienia publiczne:

http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/postepowania/zamowienia/

PLAN POSTĘPOWAŃ NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 ROK.

 

Archiwum:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)

09.06.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych ( siłowni zewnętrznej )".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94

22.05.2017 Informacja z otwarcia ofert Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzytni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrzenj)

17.05.2017 Informacja z otwarcia ofert Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94

11.05.2017 Odpowiedź na pytania zmiana przedmiaru dot. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

10.05.2017 Odpowiedź na pytania zmiana przedmiaru dot. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

05.05.2017 Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

26.04.2017 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

10.11.2016 r. OGŁOSZENIE O DRUGIEJ AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

20.10.2016 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Bargłów Kościelny: Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

26.09.2016 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

21.09.2016 r. Informacja z otwarcia ofert Remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

16.09.2016 r. Wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą Remont i przebudowę obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

 

15.09.2016 R. OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU

06.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Remont i przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

27.07.2016 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego”

19.07.2016 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102869B Dreństwo-Pruska wraz z przebudową kolidującego kabla teletechnicznego

 

Wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania socjalne) z infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Przebudowa drogi gminnej Nr 102857B od drogi krajowej Nr 61 do wsi Solistówka Numer ogłoszenia: 271834 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

Odpowiedzi na pytania Przebudowa drogi gminnej Nr 102857B od drogi krajowej Nr 61 do wsi Solistówka Numer ogłoszenia: 271834 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery Przebudowa drogi gminnej Nr 102857B od drogi krajowej Nr 61 do wsi Solistówka Numer ogłoszenia: 271834 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

 

Polska-Bargłów Kościelny: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2014/S 187-329673 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

 

Odpowiedz na zapytanie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny

 

 

Polska-Bargłów Kościelny: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z tereny Gminy Bargłow Kościelny

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

 

Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725 Numer ogłoszenia: 52502 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Wyjasnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725.

 

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa destruktu.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Zakup i dostawę destruktu”

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2015 roku

 

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nazakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2015 roku

 

ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ I ŁADOWACZEM CZOŁOWYM DO OBSŁUGI PSZOK.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2015 roku

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup ciągnika


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKUP CIĄGNIKA WRAZ Z PRZYCZEPĄ I ŁADOWACZEM CZOŁOWYM DO OBSŁUGI PSZOK

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY.

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówieniaOdpowiedź do: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY.

 


Odpowiedź do: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY

Odpowiedź do: OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

 

INFORMACJA  o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Bargłów Kościelny

INFORMACJAo wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu naodbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamzamieszkują i nie zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY.

DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

WÓJT GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

INFORMACJAo wyborze najkorzystniejszej oferty DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-14

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-09-19

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2014-08-14