Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

tel. 087 642-40-91, fax 087 642-45-62

 

 

INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2016 r., w godzinach od 7.00 do 21. 00.

W wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej
na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

W okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata, głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x”
w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 20 lutego 2016 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo
do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej

do dnia 26 lutego 2016 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać
do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny tel. 087 64 24 091

                               (nazwa urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego)

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-01-29

Data modyfikacji: 2016-01-29

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-01-29