OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 2020-02-27

Data wydania 2020-02-27
Tytuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
Kategoria Obwieszczenia

Bargłów Kościelny, dnia 27 lutego 2020 r.

WGN.6220.2.2020.PB

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w piśmie znak: 4220.24.2020.JW z dnia 27 lutego 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w piśmie znak:
    4461.8.2020 z dnia 31 lutego 2020 r. wyraził opinię Nr 11/O/NZ/2019, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie znak: BI.ZZŚ.1.4360.49.2020.AN z dnia 19 lutego 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

            Z aktami sprawy można zapoznać się i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30 – pokój nr 2 w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy

/-/

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-02-27

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2020-02-27

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2020-02-27