Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

  Bargłów Kościelny, dn. 14.11.2018 r.

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                                                                              

 

Zapraszam na obrady I Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

 Obrady rozpoczną sięw dniu 22.11.2018 r. o godz. 0900 w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 - sala konferencyjna.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy

2.Złożenie ślubowania przez Radnych.

3.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny

6.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bargłów Kościelny

7.Zakończenie Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

                                                                                             

 

  Bargłów Kościelny, dn. 14.11.2018 r.

Rada Gminy                                                                 

Bargłów Kościelny                                                           

                                                                                              

 

Zapraszam na obrady II Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

 Obrady rozpoczną sięw dniu 22.11.2018 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 - sala konferencyjna.

 Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy

2.Przedstawienie porządku obrad

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)uchwalenia Statutu Gminy Bargłów Kościelny

b)powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bargłów Kościelny

c)powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bargłów Kościelny

d)powołania Komisji Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Bargłów Kościelny

e)powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Bargłów Kościelny

f)powołania Komisji ds. zmian w Statucie Sołectw

g)ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów przejazdu Przewodniczącego Rady Gminy Bargłów Kościelny i zasad ich wypłacania

h)ustalenia wysokości diet radnym, sołtysom oraz zasad ich wypłacania

i)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny

j)programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

4.Interpelacje i zapytania Radnych

5.Odpowiedzi na zapytania Radnych.

6.Informacje oraz zapytania i wolne wnioski.

7.Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Wójt Gminy
  2. Skarbnik Gminy
  3. Mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty
  4. a/a

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03