Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                         Bargłów Kościelny, dn. 20.09.2017r.

  RADA GMINY
BARGŁÓW KOŚCIELNY                                                                                 

                                                                                

            Zapraszam na obrady XVII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu  29 września 2017 r.

Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie gości.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wystąpienie Wójta Gminy.
 8. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2017 roku, w tym realizacja planu rzeczowego za pierwsze półrocze 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.\
 2.  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 3. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym oraz określenia przejęcia należności i zobowiązań po gimnazjum.
 5.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kroszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kroszewie.
 6.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym.
 7.  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku.
 8.  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.
 9.  uchylenia uchwały Nr IX/90/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego  Gminy Bargłów Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 10.  zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.
 11.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2017-2022

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018.

11. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12. Interpelacje radnych

13 .Wnioski i zapytania radnych.

14. Informacje, zapytania oraz wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                               

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Data modyfikacji: 2017-09-28

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03