Zaproszenia na Sesje Rady Gminy Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, 10.09.2018r.

 Zapraszam na obrady XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bargłów Kościelny w dniu 20 września 2018r. Obrady rozpoczną się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porzadku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy.
 5. Wystąpienie gości.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wystąpeinie Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w  sprawie:
 1. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bargłów Kościelny umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej do realizacji projektu pn.: Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 2. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Bargłów Kościelny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bargłów Kościelny umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej do realizacji projektu pn.: Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 3. powołania Komisji ds. zmian w Statucie Gminy Bargłów Kościelny
 4. programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019.
 5. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.
 6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Koscielny na lata 2018-2028.

     9. Interpelacje i zapytania Radnych.

    10. Odpowiedzi na zapytania radnych.

    11. Inforamcje oraz zapytania i wolne wnioski.

    12. Sprawozdanie z kadencji 2014-2018.

   13. Zamknięcie sesji.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Data wytworzenia: 2016-06-20

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data wprowadzenia: 2007-01-03

Data modyfikacji: 2018-09-13

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2007-01-03