OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Bargłów Kościelny, informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r. został sporządzony i będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny (pokój Nr 3) w godzinach pracy Urzędu od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, pokój nr 3.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2016-12-30

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2016-12-30