Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06 września 2015 roku.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 06 WRZEŚNIA 2015 ROKU

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

2.Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

3.Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

4.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

5.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6.Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

7.Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kośćielny o numerach i granicach obwodów głosowania.

8.INFORMACJA o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów komisji do spraw referendum

9.Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu

do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn.zm.), w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny, sporządzony w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r., udostępniony będzie do wglądu w dniach od 17 do 31 sierpnia 2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym (od 7.30 do 15.30) ul. Augustowska 47 ) pok. nr 3

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą otrzymać na wniosek informację, czy zostali ujęci w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2015-06-24

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-09-04

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2019-09-04