Wersja archiwalna Wybory i referenda

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Druk zgłoszenie-głosowanie korespondencyjne.pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

1A_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-6-7.pdf

1B_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-14-15.pdf

Informacja o upływie terminów związanch z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 22 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020 - 2023

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia

Załacznik nr 2 - oświadczenie

Załacznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 - lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Augustowie

Załącznik nr 5 - lista osób zgłaszajacych kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Suwałkach

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Bargłów Kościelny

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Okręgowej komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3.

Rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców.

POSTANOWIENIE NR 87/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 57/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 06 maja 2019r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2019r. ws. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościlny z dnia 18 kwietnia 2019 r. ws. podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 7 w Suwałkach powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Informacja sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14.03.2019r o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Postanowienie Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Suwalkach w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.

Informacja o składach Komisji Obwodowych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach na Wójta Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym z dnia 2 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bargłów Kościelny bez głosowania w okręgu  wyborczym nr 12.

Obwieszczecie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o przynanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym z dnia 28 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bargłów Kościelny.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 września 2018 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 września 2018 roku ws.podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym z dnia 18 września 2018 r. 

Informacja w sprawie uprawień męzów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wojtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtow burmistrzów, prezydentów miast.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Bargłów Kościelny oraz w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta.

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym. 

Uchwała 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym.

Uchwała 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym w wyborach do Rady Gminy Bargłów Kościelny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Augustowe w wyborach do rady Powiatu w Augustowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Obwieszczenie Marszałka Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 r. Nr  DSW-5244-1/2018 w sprawie podziału Gminy Bargłow Kościelny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Postanowienie Komisarza wyborczego w Suwałkach z dnia 04 lipca 2018 w sprawie podziału Gminy Bargłów Kościelny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 30 maja 2018 w sprawie podziału Gminy Bargłów Kościelny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

1. P O S T A N O W I E N I E KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

2. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 grudnia 2016 r.

3. Informacja z dnia 14 grudnia 2016 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum wojewódzkim w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.

4. Informacja Powiatowej Komisji Do Spraw Referendum w Augustowie

5. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2016 r.

6. Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum

Wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzone na dzień 06 marca 2016 r.

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

3.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

4.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

5.Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

6.Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

7.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

8.Załączniki (Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa, Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego).

9. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 15 stycznia 2016 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

10.Informacja o wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - ulotka.

11.Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do senatu rzeczypospolitej polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

12.Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

13. ZARZĄDZENIE NR 142/2016 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r.

14. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na senatroa w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 69

 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 06 WRZEŚNIA 2015 ROKU

1.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

2.Informacja o uprawnieniach  niepełnosprawnych  osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień  6 września  2015 r.

3.Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym  obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

4.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

5.Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

6.Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

7.Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kośćielny o numerach i granicach obwodów głosowania.

8.INFORMACJA o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów komisji do spraw referendum

9.Zarządzenie w sprawie  powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 17 sierpnia 2015r. o wyłożeniu

do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –

Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn.zm.),

w związku z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r.

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318)

informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum na terenie  Gminy Bargłów Kościelny, sporządzony w związku z

referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września

2015r., udostępniony będzie do wglądu w dniach od 17 do 31

sierpnia 2015r.  w godzinach  pracy Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym (od 7.30 do 15.30) ul. Augustowska 47 ) pok. nr 3

 

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą otrzymać

na wniosek informację, czy zostali ujęci w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.

Na podstawie art. 37 § 1 kodeksu wyborczego na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2018-05-30

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Data wprowadzenia: 2006-10-04

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2019-09-04

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2006-10-04