Odpowiedź: Zapytania ofertowe Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Bargłów Kościelny

1. Podanie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
47 750,00 zł
2. Informację, czy zapytanie dotyczy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), czy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)? W zapytaniu pojawiają się bowiem obie nazwy.
- Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).
3. Udostępnienie wstępnej diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji sporządzonej w czerwcu ub. r. Zakres zebranych i opracowanych już danych i informacji będących w posiadaniu gminy może mieć  bowiem wpływ na cenę proponowaną przez Oferenta.
- nie
4. Informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały kartograficzne niezbędne do sporządzenia załącznika do uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji  (art. 11 ust. 1)?
- we własnym zakresie
5. Informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych?
- nie


Zastępca Wójta
/-/
Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Bućkowski

Data wytworzenia: 2017-01-25

Wprowadzający: Paweł Bućkowski

Modyfikujący: Paweł Bućkowski

Data modyfikacji: 2017-01-26

Opublikował: Paweł Bućkowski

Data publikacji: 2017-01-26