Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie  planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

Ogłoszenie o konultacjach społecznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - pomostu na jeziorze Kukowo.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 2018-04-05

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej z dnia 2018-04-09

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasu.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów Kościelny w Gminie Bargłów Kościelny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bargłów Kościelny w 2017 roku

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WB.6733.6.2016.GK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY WB.6733.6.2016.GK

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 2,313 km”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 1,414 km”

01.12.2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami” położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim

22.11.2016 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 1,414 km, oraz wystąpieniu do organów opiniujących

22.11.2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim o łącznej długości 2,313 km, oraz wystąpieniu do organów opiniujących

14.11.2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim

02.11.2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka do drogi Nr 16 wraz z dojazdami”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim, oraz wystąpieniu do organów opiniujących

27.10.2016 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny

PETYCJA "WZOROWA ŁAZIENKA"

29 sierpnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+528,30 położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

19 sierpnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+528,30”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim”

02 sierpnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 102863B Bargłówka - Piekutowo na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 2+528,30”, położnej w Gminie Bargłów Kościelny, pow. Augustowskim oraz wystąpieniu do organów opiniujących

02 sierpnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego drogi powiatowe nr 1217B i 1218B” realizowanego na działkach geod. nr: 576, 545 obręb ewidencyjny Bargłów Kościelny, 571/3, 571/4 obręb ewidencyjny Bargłów Dworny, 238/1, 4/1, 9/2, w gminie Bargłów Kościelny oraz 30/1 obręb ewidencyjny Netta Folwark w Gminie Augustów

14 lipca 2016 r. O.6220.2.2016.PB OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wydaniu postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego drogi powiatowe nr 1217B i 1218B” realizowanego na działkach geod. nr: 576, 545 obręb ewidencyjny Bargłów Kościelny, 571/3, 571/4 obręb ewidencyjny Bargłów Dworny, 238/1, 4/1, 9/2, w gminie Bargłów Kościelny oraz 30/1 obręb ewidencyjny Netta Folwark w Gminie Augustów”

30 czerwca 2016 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

29 czerwca 2016 r. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do sporządzenia projektu gminnego programu rewitalizacji

20 czerwca 2016 r. O.6220.2.2016.PB OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego drogi powiatowe nr 1217B i 1218B” realizowanego na działkach geod. nr: 576, 545 obręb ewidencyjny Bargłów Kościelny, 571/3, 571/4 obręb ewidencyjny Bargłów Dworny, 238/1, 4/1, 9/2, 30/1 obręb ewidencyjny Netta Folwark oraz wystąpieniu do organów opiniujących

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

02 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Bargłów Kościelny do opracowania wstępnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w celu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Bargłów Kościelny

Archiwum

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Data wytworzenia: 2016-06-02

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2020-04-17

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2016-06-02