Zamówienia publiczne

Dostępne: 48 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie z dnia 2021-04-27 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki

Data utworzenia: 2021-04-27

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-05-13

Zamówienie z dnia 2021-04-13 - Wykonanie zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Bargłów Kościelny w 2021 r.

Data utworzenia: 2021-04-13

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2021-04-23

Zamówienie z dnia 2020-12-31 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102880B Bargłów Dworny

Data utworzenia: 2020-12-31

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2021-01-19

Zamówienie z dnia 2020-12-31 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bułkowizna i Wólka Karwowska

Data utworzenia: 2020-12-31

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2021-01-18

Zamówienie z dnia 2020-12-18 - Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Data utworzenia: 2020-12-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-29

Zamówienie z dnia - Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego

Data utworzenia: 2020-11-20

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-12-07

Zamówienie z dnia 2020-10-02 - Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego

Data utworzenia: 2020-10-02

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-10-22

Zamówienie z dnia 2020-09-11 - Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap II

Data utworzenia: 2020-09-11

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-09-28

Zamówienie z dnia 2020-09-08 - Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego

Data utworzenia: 2020-09-08

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-09-23

Zamówienie z dnia 2020-07-13 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Data utworzenia: 2020-07-13

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-21