Zamówienie z dnia 2020-06-18 - ZAPYTANIE OFERTOWE kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach operacji pn: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Data wydania 2020-06-18
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2020-06-25

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2020-06-26

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2020-06-18