Konsulatacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie Programu wspólpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Tytuł ogłoszenia Konsulatacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie Programu wspólpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
Data ogłoszenia 2023-09-11
Termin wniesienia uwag 2023-10-02

Na podstawie Zarządzenia nr 407/2023 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 06.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały "Programu współpracy Gminy  Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok", Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dot. w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pismo określa się na: od 11 września 2023 r. do 02 października 2023r włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny  https://ugbarglow.wrotapodlasia.pl/ oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny https://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2023-09-11

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2023-09-15

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2023-09-11