Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. Obóz harcerski "Garbaś 2022" z dnia 2022-06-01

Data wydania 2022-06-01
Tytuł Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. Obóz harcerski "Garbaś 2022"
Kategoria Informacje

Bargłów Kościelny, 01 czerwiec 2022 r.

 

Ogłoszenie

oferta realizacji zadania publicznego Obóz harcerski „Garbaś 2022”

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Bargłów Kościelny informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  https://ugbarglow.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bargłów Kościelny została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obóz harcerski „Garbaś 2022”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Bargłów Kościelny wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 08 czerwca 2021r. pocztą elektroniczną na adres barglow@barglow.dt.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dotyczącej oferty do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

 

Wójt Gminy

Radosław Wawiórko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2022-06-01

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2022-06-01

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2022-06-01