Zamówienia publiczne

Dostępne: 39 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie z dnia 2020-07-13 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Data utworzenia: 2020-07-13

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-21

Zamówienie z dnia 2020-07-09 - Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bargłów Kościelny oraz opieka nad nimi od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Data utworzenia: 2020-07-09

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-17

Zamówienie WZ.271.9.2020 z dnia 2020-07-07 - Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2020-07-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-15

Zamówienie WZ.271.8.2020 z dnia 2020-07-01 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzozówka Gmina Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2020-07-01

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-07-16

Zamówienie z dnia 2020-06-19 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Data utworzenia: 2020-06-19

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-06-30

Zamówienie z dnia 2020-06-09 - Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko – Etap I

Data utworzenia: 2020-06-09

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2020-06-24

Zamówienie z dnia 2020-05-11 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Data utworzenia: 2020-05-11

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-05-26

Zamówienie z dnia 2020-03-17 - Remont drogi gminnej Nr 102864B Bargłówka-Lipowo na odcinku długości 0,5 km

Data utworzenia: 2020-03-18

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-03-23

Zamówienie WZ.271.4.2020 z dnia 2020-02-14 - Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury

Data utworzenia: 2020-02-14

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2020-03-02