Zamówienia publiczne

Dostępne: 8 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie O. 271.11.2017 z dnia 2017-10-17 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-11-03

Zamówienie O. 271.10.2017 z dnia 2017-09-01 - Przebudowa 3 odcinków dróg gminnych

Data utworzenia: 2017-09-01

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-09-20

Zamówienie O. 271.9.2017 z dnia 2017-08-22 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-08-22

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-09-06

Zamówienie O. 271.8.2017 z dnia 2017-08-16 - DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

Data utworzenia: 2017-08-16

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-08-24

Zamówienie O.271.7.2017 z dnia 2017-07-17 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-07-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-08-01

Zamówienie O.271.6.2017 z dnia 2017-07-13 - ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2017 ROKU

Data utworzenia: 2017-07-13

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-07-21

Zamówienie O.271.5.2017 z dnia 2017-07-04 - ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2017 ROKU

Data utworzenia: 2017-07-04

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-07-12

Zamówienie 1/2017 z dnia 2017-06-22 - Tytuł zamówienia publicznego

Data utworzenia: 2017-06-22

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-07-09