Zamówienia publiczne

Dostępne: 13 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie O.271.3.2018 z dnia 2018-02-13 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-02-13

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-23

Zamówienie O.271.2.2018 z dnia 2018-01-12 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-01-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-02-02

Zamówienie z dnia 2018-01-05 - Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kreatywna szkoła

Data utworzenia: 2018-01-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-01-15

Zamówienie z dnia 2017-12-28 - Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kreatywna szkoła

Data utworzenia: 2017-12-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-01-05

Zamówienie O.271.12.2017 z dnia 2017-12-22 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-12-22

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-02-09

Zamówienie O. 271.11.2017 z dnia 2017-10-17 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-11-03

Zamówienie O. 271.10.2017 z dnia 2017-09-01 - Przebudowa 3 odcinków dróg gminnych

Data utworzenia: 2017-09-01

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-09-20

Zamówienie O. 271.9.2017 z dnia 2017-08-22 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-08-22

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-09-06

Zamówienie O. 271.8.2017 z dnia 2017-08-16 - DOWOŻENIE UCZNIÓW Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY DO SZKÓŁ

Data utworzenia: 2017-08-16

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-08-24

Zamówienie O.271.7.2017 z dnia 2017-07-17 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-07-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2017-08-01

Załączniki do treści