Zamówienia publiczne

Dostępne: 21 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie O.271.12.2018 z dnia 2018-08-30 - Przebudowa dróg gminnych

Data utworzenia: 2018-08-30

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-09-14

Zamówienie O.271.11.2018 z dnia 2018-06-05 - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 8.599.920,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Data utworzenia: 2018-06-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-07-13

Zamówienie O. 271.10.2018 z dnia 2018-05-18 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo-Borzymy

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-06-04

Zamówienie O.271.9.2018 z dnia 2018-05-07 - Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo

Data utworzenia: 2018-05-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-22

Zamówienie O. 271.8.2018 z dnia 2018-04-11 - ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2018 ROKU

Data utworzenia: 2018-04-11

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-19

Zamówienie O.271.7.2018 z dnia 2018-04-05 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo

Data utworzenia: 2018-04-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-20

Zamówienie O.271.6.2018 z dnia 2018-03-06 - ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Data utworzenia: 2018-03-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-03-14

Zamówienie O.271.4.2018 z dnia 2018-02-27 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-02-27

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-03-20

Zamówienie O.271.3.2018 z dnia 2018-02-13 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-02-13

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-04-13

Zamówienie O.271.2.2018 z dnia 2018-01-12 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-01-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-02-02

Załączniki do treści