Zamówienia publiczne

Dostępne: 17 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie O. 271.8.2018 z dnia 2018-04-11 - ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2018 ROKU

Data utworzenia: 2018-04-11

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-19

Zamówienie O.271.7.2018 z dnia 2018-04-05 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo

Data utworzenia: 2018-04-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-20

Zamówienie O.271.6.2018 z dnia 2018-03-06 - ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Data utworzenia: 2018-03-06

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-03-14

Zamówienie O.271.4.2018 z dnia 2018-02-27 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-02-27

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-03-20

Zamówienie O.271.3.2018 z dnia 2018-02-13 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-02-13

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-04-13

Zamówienie O.271.2.2018 z dnia 2018-01-12 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2018-01-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-02-02

Zamówienie z dnia 2018-01-05 - Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kreatywna szkoła

Data utworzenia: 2018-01-05

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-01-15

Zamówienie z dnia 2017-12-28 - Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kreatywna szkoła

Data utworzenia: 2017-12-28

Typ: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-01-05

Zamówienie O.271.12.2017 z dnia 2017-12-22 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-12-22

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-02-09

Zamówienie O. 271.11.2017 z dnia 2017-10-17 - Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny

Data utworzenia: 2017-10-17

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2017-11-03

Załączniki do treści