Zamówienia publiczne

Dostępne: 27 wyników ze wszystkich kategorii.

Zamówienie WZ.271.7.2019 z dnia 2019-08-12 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355

Data utworzenia: 2019-08-12

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2019-08-27

Zamówienie WZ.271.6.2019 z dnia 2019-08-08 - Dowożenie uczniów z terenu gminy Bargłów Kościelny do szkół

Data utworzenia: 2019-08-08

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2019-08-16

Zamówienie WZ.271.5.2019 z dnia 2019-04-19 - ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2019 ROKU

Data utworzenia: 2019-04-19

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Dostawy

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2019-04-29

Zamówienie WZ.271.4.2019 z dnia 2019-04-18 - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach

Data utworzenia: 2019-04-18

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2019-05-06

Zamówienie WZ.271.3.2019 z dnia 2019-03-28 - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach

Data utworzenia: 2019-03-28

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2019-04-12

Zamówienie WZ.271.2.2019 z dnia 2019-03-05 - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach

Data utworzenia: 2019-03-05

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2019-03-20

Zamówienie O.271.12.2018 z dnia 2018-08-30 - Przebudowa dróg gminnych

Data utworzenia: 2018-08-30

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-09-14

Zamówienie O.271.11.2018 z dnia 2018-06-05 - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego w transzach do kwoty 8.599.920,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Data utworzenia: 2018-06-05

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Usługi

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-07-13

Zamówienie O. 271.10.2018 z dnia 2018-05-18 - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo-Borzymy

Data utworzenia: 2018-05-18

Typ: Przetargi z PZP

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W trakcie

Termin składania ofert: 2018-06-04

Zamówienie O.271.9.2018 z dnia 2018-05-07 - Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo

Data utworzenia: 2018-05-07

Typ: Transakcje objęte ustawą Pzp

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Zakończone

Termin składania ofert: 2018-05-22