Bargłów Kościelny 16.10.2008 r.

   Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

O.0055-XII/08

                                                                Rada Gminy

Bargłów Kościelny

Wysoka Rado

 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 14.08.2008 r. do 16.10.2008 r.

        Z zakresu realizacji uchwał podjętych na XII zwyczajnej Sesji Rady Gminy, zostały wysłane do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru i Kontroli celem publikacji.

        Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2008 rok. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Kamionka Stara została przekazana dla pracownika urzędu, w celu dalszej realizacji czyli zawarcia aktu notarialnego.

W dniu 09.10.2008 nastąpił odbiór wykonanego oświetlenia ulicznego na kwotę 207 984 zł. Zostało zdemontowanych 116 lamp, a zamontowano 244 lampy, w wyszczególnieniu:

Bargłówka – 11

Barszcze – 38

Dreństwo – 25

Komorniki – 7

Pomiany – 24

Pruska – 18

Solistówka – 23

Tajno Łanowe – 28

Tajno Stare – 60

Kroszewo – 10

Oświetlenie w pozostałych miejscowościach będzie również wykonywane w miarę dostępności środków.

  17 października 2008 roku nastąpi zawarcie umowy z Panem Dąbrowskim Józefem zam. Kamionka Stara, który nabył  w drodze przetargu w dniu 8 września 2008 r. nieruchomość we wsi Kamionka Stara  o pow. 0,054 ha za cenę 45 450 zł.  

        Ponadto informuję, że rozpoczęte roboty drogowe  na ul. Ogrodowej są pierwszym  etapem realizacji projektu "Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny - Żrobki  i Nr 102872B Tajno Stare- Tajno Podjeziorne " który w ramach przypomnienia pozytywnie przeszedł I etap oceny formalnej i obecnie znajduje  się na etapie oceny merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

 

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.

                                       Wójt Gminy

                                        Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-11-24

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-11-24

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-11-24