Działania na rzecz poprawy dostępności

Dane kontaktowe koordynatorów dostepności

W Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pana Marcina Rogowskiego

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Koordynator dostępności - Pan Marcin Rogowski

Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 16 e-mail: rogowski@barglow.dt.pl

Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pani Agnieszka Kwiecińska

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny tel. 876424092 e-mail: kwiecinska@gops-barglow.pl

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pan Grzegorz Kasjanowicz

Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 21 e-mail: kasjanowicz@barglow.dt.pl

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Paweł Wysocki

Kontakt: Urząd Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny 876424011 wew. 25 e-mail: wysocki@barglow.dt.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Data wytworzenia: 2020-09-29

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2022-03-04

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2021-02-01