Bargłów Kościelny 26.04.2007r.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Rada Gminy

Bargłów Kościelny

Wysoka Rado

W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 20.02.2007r. do 26.04.2007r.

Z zakresu realizacji uchwał podjętych na III Sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2007r. zostały one wysłane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazane do realizacji pracownikom Urzędu Gminy.

1. Nr III/23/07 - w sprawie zbycia nieruchomości położonej we wsi Wólka

Karwowska. Pozostało zawarcie aktu notarialnego.

2. Nr III/24/07 - w sprawie zmiany „Gminnego Programu Pomocy Społecznej i

Polityki Prorodzinnej na lata 2006-2008r". Powyższa uchwała została przekazana do realizacji przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Bargłowie .Kościelnym.

3. Nr III/25/07 - w sprawie Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

Bargłów Kościelny

4. Nr III/26/07 - w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bargłów

Kościelny na lata 2007-2013 Powyższe uchwały posłużą, przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji w gminie.

5. Nr III/27/07 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała ta będzie miała zastosowanie przy rozliczaniu sołtysów za inkaso

podatków.

6. Nr HI/28/07 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Uchwałę tę przekazano do realizacji w jednostkach organizacyjnych gminy.

7. Nr III/29/07 - w sprawie przystąpienia do Projektu edukacyjnego „Kluby

Przedszkolaka na wsi". W ramach powyższej uchwały zostały uruchomione kluby przedszkolaka w miejscowościach: Bargłów Kościelny (2 grupy), Kroszewo i Tajno Stare.

8. Nr III/30/07 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
W/w uchwała realizowana jest przez Skarbnika Gminy.

 
Wójt
Andrzej Kwieciński


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-09