Bargłów Kościelny 20.07.2007 r.

Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

O.0055-V/07

Rada Gminy

Bargłów Kościelny

Wysoka Rado

W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 26.04.2007 r. do 20.07.2007 r.

Z zakresu realizacji uchwał podjętych na IV zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, RIO oraz Wydziały Nadzoru celem publikacji. Zostały one również przekazane do realizacji pracownikom Urzędu Gminy.

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2007 rok. W dniu 12 lipca br. rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego, wygrała firma z Suwałk Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe "HENTAR", która zaoferowała cenę brutto 521 906 zł, nadmieniając, iż jedynym kryterium oceny ofert było kryterium ceny. Natomiast w dniu 05 lipca br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu rozwojowego szkoły w ramach projektu "Aktywna szkoła". Projekt będzie realizował Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym, na który pozyskano kwotę 23 000 zł. W ramach tego projektu będą organizowane zajęcia letniej szkoły m.in. plener malarski, warsztaty ekologiczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia sportowe i taneczne.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. zostały zrealizowane stypendia na łączną kwotę 83 629 zł, wysokość stypendium szkolnego uzależniona była od dochodów na członka rodziny, zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalono trzy progi dochodowości. / I próg dochodowości do 175,50 zł, II próg 175,50 zł -280,80 zł i III próg 280,80 zł-351 zł/.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup stroju jednolitego zostały sporządzone listy osób uprawnionych do ww.


pomocy. Strój jednolity otrzymało 265 dzieci, natomiast podręczniki otrzymało: w oddziale przedszkolnym 45 dzieci, w klasie I - 38 dzieci, II - 40 dzieci, III - 37 dzieci,

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny dotycząca współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 została przekazana została dla pracownika gminy, który w ciągu roku będzie realizował założenia ustalone w załączniku niniejszej uchwały.

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów dotyczących Projektu "Akademia Jutra" została przekazana dla Skarbnika Gminy w celu prawidłowej realizacji umów.

Ponadto informuję, iż 15 maja skończyła się pomoc dla rolników przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych, która rozpoczęła się 15 marca, z pomocy której skorzystało ok 530 rolników.
Wójt Gminy
/./
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-09