Bargłów Kościelny 27.06.2008 r.
   Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

O.0055-X/08
                                                                Rada Gminy
Bargłów Kościelny
 
Wysoka Rado
 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 03.06.2008 r. do 27.06.2008 r.

 

       Z zakresu realizacji uchwał podjętych na IX zwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały one wysłane do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru i Kontroli celem publikacji.

 

Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2008 rok. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowego kredytu bankowego oraz uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku długoterminowej pożyczki zostały przekazane dla Skarbnika Gminy.

Nadmieniam, iż w okresie rozliczeniowym od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wydano i zrealizowano 290 decyzji o stypendium socjalnym na łączna kwotę 108 061 zł.

       W dniu 26 czerwca br. wpłynęła oferta na realizację świadczenia usług społecznych na utworzenie i prowadzenie Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji na łączną kwotę 208 296 zł w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Natomiast 30 czerwca zostanie podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim zatwierdzonego wniosku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji, tj. pobudzenie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy w łącznej kwocie 70 402,44 zł.

Do 31 sierpnia 2008 roku Partner forsystem przedłużył funkcjonowanie Centrum Kształcenia na odległość na wsiach. Nadmieniam, iż powstała kawiarenka internetowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród społeczności.

 
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.
                                       Wójt Gminy
 
                                   Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-11