Bargłów Kościelny 14.08.2008 r.

   Wójt Gminy

Bargłów Kościelny

O.0055-XI/08

                                                                Rada Gminy

 

Bargłów Kościelny

Wysoka Rado

 

        W swoim wystąpieniu chcę zdać sprawozdanie z okresu między sesyjnego tj. od 27.06.2008 r. do 14.08.2008 r.

 

        Z zakresu realizacji uchwał podjętych na X nadzwyczajnej i XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, zostały wysłane do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wydziału Nadzoru i Kontroli celem publikacji.

        Na bieżąco są realizowane założenia budżetu Gminy na 2008 rok. Uchwała w sprawie współpracy w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska” została dołączona do wniosku o dofinansowanie „Budowy szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w ramach Projektu pt. „ Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim” do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska, który został złożony 10 lipca 2008r.

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Dreństwo została przekazana dla pracownika urzędu.

O wynikach starań o środki finansowe dot. Internetu oraz o ewentualnych postanowieniach w sprawie nabycia nieruchomości będę informował Radę  na bieżąco.

Ogłoszony został II przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Kamionka Stara  o pow. 0,054 ha za cenę 45 000 zł, który odbędzie się w dniu 8 września 2008 r., wszelkie informacje udziela Pan Stefan Grajewski inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.  

Chciałbym poinformować, że wnioski o dofinansowanie projektów pt. „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym” i „Przebudowa dróg gminnych w gminie Bargłów Kościelny: Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102827B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne” pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu oceny wniosków.

Informuję ponadto, że 14 lipca 2008 roku nastąpił odbiór budynku administracji publicznej Urzędu Gminy.

 

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu.

                                       Wójt Gminy

                                        Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-08-19

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-08-19

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-08-19