Rejestr Instytucji Kultury

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru,      
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnienie danych zwartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Wójt Gminy prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia
 i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Lp.

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1.

1

 

16.01.2006r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym

GBP

Bargłów Kościelny , ul. Augustowska 8

16-320 Bargłów Kościelny  

Gmina Bargłów Kościelny  

----

Uchwała  Rady Gminy Bargłów Kościelny  Nr XVIII/166/05 z dnia 22.12.2005r.

Uchwała  Rady Gminy Bargłów Kościelny  Nr XVIII/166/05 z dnia 22.12.2005r.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-03-11

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-03-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-03-11