Zarządzenie nr 43/2004 z dnia 2004-11-24

Numer 43/2004
w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Data wydania 2004-11-24

ZARZĄDZENIE NR 43/2004
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Na podstawie § 15 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych ( Dz.U.Nr 112, poz. 1319 ze zmianami: D.U. z 2003 r. Nr 69, poz. 636) oraz pisma nr 401-42/04 z dnia 2004-11-23 Archiwum Państwowego w Suwałkach zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozbudowuję jednolity rzeczowy wykaz akt o symbole i hasła klasyfikacyjne, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzedu Gminy do zapoznania się i stosowania w codziennej pracy rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2004 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 24.11.2004 r.

 

 

Symbole

klasyfik.

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

Uwagi

IV

stopnia

podziału

w komórce macierzy.

w innych komórkach

1164

1165

1514

5243

5244

Oświadczenia majątkowe

Rejestr korzyści

Udzielanie informacji w sprawach emerytalno-rentowych pracowników

Zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych osobowych przez Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych

B-6

B-5

B-5

B-5

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

np.udzielanie informacji

dla Komisarza Wyborczego

np. dla ZUS, sądów pracy

ewidencja zaświadczeń

ewidencja upoważnień

Okres przechowywania

nalicza się od 1stycznia roku następnego po utracie ważności.Wójt

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2004-11-30

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2004-11-30

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2004-11-30