Zarządzenie nr 47/04 z dnia 2004-12-29

Numer 47/04
Data wydania 2004-12-29

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 47/04

 

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 29 grudnia 2004r

Zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Inwetaryzacyjnej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym odwołuję ze składu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej - jej przewodniczącego Pana Ireneusza Ramotowskiego i powołuje Pana Adama Turowswkiego

na członka oraz powołuję na jej przewodniczącego Panią Agnieszkę Kwiecińską

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

Otrzymują:

1 Ramotowski Ireneusz

2 Kwiecińska Agnieszka

3 Strzałko Anastazja

4 Turowski Adam

5 Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

6 Skarbnik Gminy

7 Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-05

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-05

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-05