Zarządzenie nr 48/04 z dnia 2004-12-29

Numer 48/04
Data wydania 2004-12-29

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/04

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNYM

 

z dnia 29.12.2004r

 

Zarządzam sporządzenie spisu z natury :

  1. Nazwa obiektu - Urząd Gminy Bargłów Kościelny

- Ochotnicze Straże Pożarne / wszystkie/

  1. Rodzaj inwentaryzacji - z natury
  2. Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego ;

- środki pieniężne w kasie

- materiały

- druki ścisłego zarachowania

4 Osoba materialnie odpowiedzialna - kierownicy w/w jednostek

5 Termin rozpoczęcia spisu z natury

- 31.12.2004 zakończenie 31.12.2004r

6 Do przeprowadzenia spisu z natury w wyżej wymienionych obiektach wyznaczam

Komisje w składzie:

- Kwiecińska Agnieszka - przewodniczący

- Strzałko Anastazja - członek

- Turowski Adam - członek

Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za inwentaryzacje oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury .

7 Inwentaryzację należy przeprowadzenie według stanu na dzień:

31.12.2004r

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-05

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-05

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-05