Zarządzenie nr 49/04 z dnia 2004-12-31

Numer 49/04
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelnym.
Data wydania 2004-12-31

ZARZĄDZENIE NR 49/04

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelnym.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bargłów Kościelny nadanym Zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 1 zmienia się:

a) treść pkt. 1 na następującą:

" Urząd Stanu Cywilnego - USC".

b) treść pkt. 5 na następującą:

" Referat Organizacyjno-Administracyjny, podlegający Sekretarzowi Gminy i pod jego kierownictwem - O, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy ds. administracyjno-kadrowych,

b) stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy,

c) stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i promocji gminy,

d) stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych,

e) stanowisko pracy ds. spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej,

f) stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska,

g) stanowisko pracy ds. ochrony przyrody i zabytków".

c) treść pkt. 6 na następującą:

" Referat Finansowo-Księgowy, podlegający Skarbnikowi Gminy, Głównemu Księgowemu Budżetu i pod jego kierownictwem - F, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,

b) stanowisko pracy ds. księgowości finansowej,

c) stanowisko pracy ds. podatków i opłat,

d) stanowisko pracy ds. podatków i opłat,

e) stanowisko pracy ds. płac i ubezpieczeń społecznych pracowników oświaty,

f) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty".

2) W § 21 skreśla się pkt. 10.

3) W § 22 w ust. 1i 2 skreśla się wyraz "... Kierownika ..." ,

4) W § 26 skreśla się symbol literowy "-OA-".

5) W § 27 skreśla się symbol literowy "-OR-".

6) W § 28 skreśla się symbol literowy "-OS-".

7) W § 29 skreśla się symbol literowy "-OŚ-".

8) W § 30 skreśla się symbol literowy "-OW-".

9) W § 31 skreśla się symbol literowy "-OR-".

10) W § 32 skreśla się symbol literowy "OP-".

11) W § 33 skreśla się symbol literowy "-FB-".

12) W 34 skreśla się symbol literowy "-FF-".

13) W § 35 skreśla się symbol literowy "-FP-".

14) W § 36 skreśla się symbol literowy "-FU-".

15) W § 37 skreśla się symbol literowy "- FO-".

16) Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-04

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-04

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-04