Zarządzenie nr 7/05 z dnia 2005-02-03

Data wydania 2005-02-03
Numer 7/05
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku

ZARZĄDZENIE nr 7 /05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 03 luty 2005 roku

w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2005 roku

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416), w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2005 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji szkolenia obronnego w gminie Bargłów Kościelny w 2005 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Bargłów Kościelny w 2005 r. stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bargłów Kościelny do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.

§ 3. Nadzór nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierza się inspektorowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych UG Bargłów Kościelny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-03-02

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-03-02

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-03-02