Zarządzenie nr 8/05 z dnia 2005-02-14

Numer 8/05
w sprawie przekazania zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych
Data wydania 2005-02-14

Zarządzenie Nr 8/05
wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 14 lutego 2005 rokuw

sprawie przekazania zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Na podstawie § 2 uchwały Nr XII/125/04 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 marca 2005 roku przekazać zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych do wypełniania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-02-17

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-02-17