Zarządzenie nr 254/2017 z dnia 2017-05-30

Numer 254/2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2016 rok
Data wydania 2017-05-30

ZARZĄDZENIE NR 254/2017
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2016 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

/-/

Andrzej Kwieciński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wysocki

Wprowadzający: Paweł Wysocki

Modyfikujący: Paweł Wysocki

Data modyfikacji: 2017-05-31

Opublikował: Paweł Wysocki

Data publikacji: 2017-05-31