Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 2016-07-06

Numer 7/2016
w sprawie zmiany regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Data wydania 2016-07-06

zarządzenie nr 7/2016

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 6 lipca 2016 r.

                                                                                                                                                                                            

        w sprawie zmiany regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

           Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.902) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2012 Wójta Gminy Bargłow Kościelny z dnia 11 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „ust. 2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych, odsyłane lub niszczone po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: ug

Data wytworzenia: 2016-07-11

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-07-11

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-07-11