Zarządzenie nr 01/2007 z dnia 2007-01-08

Numer 01/2007
w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku
Data wydania 2007-01-08

ZARZĄDZENIE 1/07

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 08 stycznia 2007 roku

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2007 r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bargłów Kościelny do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.

§ 3. Nadzór nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierza się inspektorowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych gminy Bargłów Kościelny.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04