Zarządzenie nr 02/06 z dnia 2006-01-10

Data wydania 2006-01-10
Numer 02/06
w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

ZARZĄDZENIE nr 2/06 Wójta Gminy Bargłów Kościelny - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 10 stycznia 2006 roku w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz art. 17 ust. 6 i 7, art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416), w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) zarządza się co następuje:

§1.1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2006 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Bargłów Kościelny w 2006 r. stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bargłów Kościelny do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.

§   3. Nadzór nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej powierza się inspektorowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych UG Bargłów Kościelny.

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 WYTYCZNE w sprawie realizacji zadań obronnych w roku 2006
Załącznik nr 2 WYTYCZNE w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w roku 2006

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28