Zarządzenie nr 03/2006 z dnia 2006-01-16

Numer 03/2006
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w
Data wydania 2006-01-16

ZARZĄDZENIE NR 3/06 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 16 stycznia 2006 r.

w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bargłowie Kościelnym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam sporządzenie spisu z natury:

1)  Nazwa obiektu: Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym, Filia Gminnej

Biblioteki Publicznej w Kroszewie.

2)  Rodzaj inwentaryzacji: zdawczo-odbiorcza.

3)  Rodzaj inwentaryzowanego składnika majątkowego: przedmioty nietrwałe, środki trwałe z

wyłączeniem księgozbioru.

4) Osoba  materialne   odpowiedzialna  -  Kierownik   Gminnej   Biblioteki   Publicznej   w

Bargłowie Kościelnym Pani Jadwiga Kamińska .

5)  Termin rozpoczęcia spisu z natury: 17.01.2006 r., zakończenia: 18.01.2006 r.

§ 2. Do  przeprowadzenia  spisu  z  natury  wymienionych  składników  majątkowych obiektów, o których mowa w § 1 wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

1)      Stefan Grajewski - Przewodniczący Komisji

2)  Jolanta Piętko - Członek Komisji

3)  Stanisław Wasilewski - Członek Komisji.

§ 3. Komisja Inwentaryzacyjna ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wójt

Andrzej Kwieciński

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28