Zarządzenie nr 03/2007 z dnia 2007-02-02

Numer 03/2007
w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku
Data wydania 2007-02-02

ZARZĄDZENIE NR 03/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2007 roku

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się pian działania w zakresie obrony cywilnej w gminie Bargłów Kościelny w 2007 roku stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek podległych oraz nadzorowanych przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny do realizacji zadań określonych w w/w planie.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się pracownikowi ds. pozamilitarnych ogniw obronnych UG w Bargłowie Kościelnym.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04