Zarządzenie nr 04/2006 z dnia 2006-01-20

Numer 04/2006
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.
Data wydania 2006-01-20

ZARZĄDZENIE   NR 4/06 WÓJTA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się treść projektu uchwały, która wniesiona będzie pod obrady XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawie:

1) nabycia nieruchomości, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28