Zarządzenie nr 06/2006 z dnia 2006-01-20

Data wydania 2006-01-20
Numer 06/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2006 WÓJTA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/171/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 13.583 zł.

        2. Zwiększyć wydatki o kwotę 13.583 zł, w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 4270     w kwocie                    13.583 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 4210      w kwocie                       300 zł

RAZEM:                                                 -                           300

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80113 § 4300      w kwocie                       300 zł

RAZEM:                                                  -                           300

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi:   11.099.797 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi:   12.171.961 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.124.940 zł.

4.             Deficyt budżetu gminy wynosi: 1.072.164 zł.


§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28