Zarządzenie nr 09/2006 z dnia 2006-02-14

Numer 09/2006
w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
Data wydania 2006-02-14

ZARZĄDZENIE NR 9/06 WÓJTA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 83, poz. 944 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

1)       Elżbieta Cichy - Przewodnicząca Komisji

2)   Stefan Grajewski - Członek Komisji

3)       Stanisław Wasilewski - Członek Komisji

§ 2. Komisja dokona zniszczenia dokumentów z wyborów poprzez spalenie, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach, w terminie ustalonym przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach, nie później jednak niż do 28 lutego 2006 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28