Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 2015-08-24

Numer 101/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Data wydania 2015-08-24

ZARZĄDZENIE NR 101/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr 111/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok:

1)  zwiększyć   plan  dochodów  budżetowych  o   kwotę   6.252   zł  -  zgodnie   z  tabelą
W                   w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok:

  1. zwiększyć   plan   wydatków  budżetowych   o   kwotę   31.262   zł   -  zgodnie   z   tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
  2. zmniejszyć   plan  wydatków  budżetowych   o   kwotę   25.010   zł  -  zgodnie   z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.   Plan dochodów budżetowych ogółem:    23.236.332 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                   18.629.179 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie               4.607.153 zł.

2.   Plan wydatków budżetowych ogółem:   24.201.128 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 16.889.077 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             7.312.051 zł.

3.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.119.249 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01