Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 2015-08-24

Numer 102/2015
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów
Data wydania 2015-08-24

ZARZĄDZENIE NR 102/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

24 sierpnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów

Kościelny do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2b Uchwały Nr 111/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bargłów Kościelny do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Odwołanie pełnomocnika lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01