Zarządzenie nr 103/2008 z dnia 2008-08-11

Numer 103/2008
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły
Data wydania 2008-08-11

ZARZĄDZENIE Nr 103/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia  11  sierpnia 2008r

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

Na podstawie art. 36a ust. 1, 8 i 9 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

w uzgodnieniu z  Podlaskim  Kuratorem Oświaty w  Białymstoku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłuża się Pani Beacie Krupińskiej okres powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im Zygmunta Augusta w Tajnie Starym na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2008r do dnia 31 sierpnia  2013r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13