Zarządzenie nr 105/2008 z dnia 2008-08-11

Numer 105/2008
w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny prowadzenia niektórych spraw
Data wydania 2008-08-11

Zarządzenie Nr 105/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 11 sierpnia. 2008r

w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny prowadzenia niektórych spraw

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zarządzam co następuje:

:
§ 1

Upoważniam Sekretarza Gminy Bargłów Kościelny Pana Radosława Wawiórko do prowadzenia w moim imieniu następujących bieżących spraw:

 

       wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych

 
§ 2

Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udzielam na czas nie  określony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo odwołania upoważnionego pracownika ze stanowiska.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          

  Wójt

  Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13