Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 2015-09-04

Numer 105/2015
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2015-09-04

ZARZĄDZENIE NR 105/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 04 września 2015 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 240 zł:

1.   Dział 801 „Oświata i wychowanie", rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4210 - 3 zł, § 4240 -237 zł

w tym:

  • Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - § 4210 - 2 zł, § 4240 - 163 zł;
  • Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym - § 4210 - 1 zł, § 4240 - 74 zł.

§ 2. Zwiększyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 240 zł:

1.    Dział 801 „Oświata i wychowanie", rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4210 - 3 zł, § 4240 -237 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewie § 4210 - 3 zł, § 4240 - 237 zł

§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają z aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09