Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 2015-09-07

Numer 106/2015
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
Data wydania 2015-09-07

ZARZĄDZENIE NR 106/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 7 września 2015 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Augustowie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego, w części 'otyczącej apteki funkcjonującej na terenie gminy Bargłów Kościelny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09