Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 2015-09-29

Numer 108/2015
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych
Data wydania 2015-09-29

ZARZĄDZENIE NR 108/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan finansowy jednostki budżetowej o kwotę 5.250 zł:

1. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" , rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" § 3260 - 5.250 zł

w tym:

- Urząd Gminy Bargłów Kościelny - 5.250 zł

§ 2. Zwiększyć plany finansowe jednostek budżetowych o kwotę 5.250 zł:

1.    Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" §3260-5.250 zł

w tym:

  • Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym                          - 2.900 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Kroszewie                               -1.125 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Łabętniku                                -   450 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym                           -    775 zł.

§ 3. Zmiany planów finansowych wynikają z rozdysponowania środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna", zgodnie z listami uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej sporządzonymi przez dyrektorów szkół..

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09