Zarządzenie nr 10/06 z dnia 2006-02-15

Data wydania 2006-02-15
Numer 10/06
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.

ZARZĄDZENIE NR 10/06 WÓJTA GMINY

BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień

publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U.Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, zwaną dalej „Komisją Przetargową" w następującym składzie:

1)       Grzegorz Kasjanowicz - Przewodniczący Komisji

2)   Stanisław Wasilewski - Członek Komisji

3)       Stefan Grajewski - Członek Komisji

§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

 

Andrzej Kwieciński

 


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE BARGŁÓW KOŚCIELNY

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-28