Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 2008-08-26

Numer 111/2008
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych
Data wydania 2008-08-26

ZARZĄDZENIE nr 111/08

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 26 sierpnia 2008r

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

 

Na podstawie art. 90 m ustawy  ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Upoważniam Panią Agnieszkę Kwiecińską - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym , do:

prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej uczniom szkół z terenu właściwości Gminy Bargłów Kościelny zgodnie z ustawą o systemie oświaty

 
§ 2

Odwołanie pełnomocnictwa  lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 Wójt

Andrzej Kwieciński
 
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13