Zarządzenie nr 114/2008 z dnia 2008-09-01

Numer 114/2008
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009.
Data wydania 2008-09-01

ZARZĄDZENIE NR 114/08

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 01 września 2008 roku

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009.

Na podstawie §3 ust 3 rozporządzenia z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników ( Dz.U z 2008r. Nr 147, poz 931) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza , co następuje:

 

§ 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie na zakup podręczników, do dyrektorów szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny, upływa z dniem 30 września 2008 roku.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bargłów Kościelny

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej kwieciński


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-10-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-10-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-10-13