Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 2015-10-26

Numer 118/2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Data wydania 2015-10-26

ZARZĄDZENIE NR 118/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr 111/19/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2015 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok:

  1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 291.019 zł - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
  2. zmniejszyć  plan  dochodów  budżetowych  o  kwotę   1.470  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok:

  1. zwiększyć  plan  wydatków budżetowych o  kwotę  291.019  zł - zgodnie  z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
  2. zmniejszyć  plan  wydatków  budżetowych  o  kwotę   1.470  zł  -  zgodnie   z  tabelą w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.    Plan dochodów budżetowych ogółem:    24.100.949 zł, z tego:

  • dochody bieżące w kwocie                   19.609.358 zł,
  • dochody majątkowe w kwocie               4.491.591 zł.

2.    Plan wydatków budżetowych ogółem:   25.065.745 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w kwocie                 17.795.419 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie             7.270.326 zł.

3.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.761.632 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09