Zarządzenie nr 119/2012 z dnia 2012-01-02

Numer 119/2012
w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2012 roku
Data wydania 2012-01-02

ZARZĄDZENIE NR 119/2012

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 02 stycznia 2012 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 4 i art.20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w gminie Bargłów Kościelny w 2012

r. stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy do udziału w realizacji zadań, zgodnie z kompetencjami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi UG - pracownikowi ds pozamilitarnych ogniw obronnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-10-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-10-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-10-02