Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 2015-11-12

Numer 121/2015
w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok
Data wydania 2015-11-12

ZARZĄDZENIE NR 121/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz Uchwały Nr XXVI/173/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bargłów Kościelny, procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

materiały towarzyszące projektowi budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2016-03-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2016-03-09

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2016-03-09