Zarządzenie nr 12/06 z dnia 2006-03-10

Data wydania 2006-03-10
Numer 12/06
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

ZARZĄDZENIE NR 12/06

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia  10 marca 2006 roku

 

                                                                 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

 

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok według którego:

-         plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi

-

9.595.121 zł

-         wykonanie dochodów wynosi

-

9.574.910 zł

-         plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi

-

8.901.601 zł

-         wykonanie wydatków wynosi

-

8.468.670 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2.      Sprawozdanie za 2005 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

3.      Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1.      Radzie Gminy Bargłów Kościelny

2.      Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

WÓJT

 

Andrzej Kwieciński

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr1 D O C H O D Y za rok 2005 w/g działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr2 W Y D A T K I za rok 2005 w/g działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr3 W Y D A T K I Zadania zlecone w/g działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik nr4 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-23

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-23

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-23